Vacatures

Er zijn momenteel geen specifieke vacatures. Maar wij kunnen altijd hulp gebruiken bij het bekendmaken van onze dienst in Haarlem en wijde omgeving!

Vacatures

 

Vacatures

 

1. GEVRAAGD:  ´Penningmeester´ 

 

Stichting Algemeen Muziekfonds is een non-profitorganisatie met als doel ‘het maken van muziek voor iedereen toegankelijk te maken door het verhuren muziekinstrumenten tegen lage tarieven’. SAM bestaat al ruim 45 jaar.

Door de aantrekkelijke tariefstelling wil SAM zo veel mogelijk kinderen en (jong)volwassenen laten ontdekken of ze musiceren leuk vinden en welk instrument bij ze past. Doordat SAM diverse instrumenten in verschillende maten verhuurt kunnen kinderen ook eenvoudig doorgroeien in het bespelen van een geliefd instrument.

 

Ons bestuur zoekt met ingang van de zomer een opvolger voor onze penningmeester. Daarnaast bestaat het bestuur uit voorzitter, secretaris en een bestuurslid bedrijfsvoering.

Het bestuur vergadert eens in de 6 a 8 weken in een informele sfeer op een in overleg bepaald tijdstip. De verhuur en de daarbij noodzakelijke administratie en verzorging van de instrumenten zijn in handen van de coördinator (een betaalde functie, die ook vacant komt vanaf de zomer).

 

De penningmeester werkt nauw samen met de coördinator (deze verstuurt de ca. 100 verhuurfacturen per jaar plus zo nodig aanmaningen) en met ons administratiekantoor (levert boekhoudprogramma en stelt de jaarrekening op).

De taken van de penningmeester zijn globaal:

  • Jaarlijks opstellen begroting en controleren jaarrekening

  • Controle debiteuren- en crediteurenadministratie

  • Verrichten betalingen en boeken bankmutaties; voorbereiden aangifte BTW (door administratiekantoor)

  • Jaarlijks, conform investeringsoverzicht (opgesteld door bestuurslid bedrijfsvoering), boeking afschrijvingslasten doorgeven aan administratiekantoor

Affiniteit met de muziekwereld in Haarlem e.o. stellen wij zeer op prijs.

 

Ter informatie: SAM zou ook graag uitbreiding van haar bestuur willen en zoekt daarom ook kandidaten voor een 5e -algemeen- bestuurslid.

 

Wij zien uw reactie graag tegemoet via een mail aan: info@muziekfonds.nl. Of wij verzoeken u deze oproep te verspreiden binnen uw netwerk aan mogelijke geïnteresseerden.

 

Voor nadere informatie over SAM of vragen over deze vacature(s), kunt u bellen naar onderstaand nummer of zie ook onze website: www.muziekfonds.nl.

 

Namens het bestuur,

 

Met vriendelijke groet,

Andreas Otto,

voorzitter SAM (tel.nr.: 06-53234230)

2. GEVRAAGD:  ´Bestuurslid´ 

 

Stichting Algemeen Muziekfonds is een non-profitorganisatie met als doel ‘het maken van muziek voor iedereen toegankelijk te maken door het verhuren van vele soorten muziekinstrumenten tegen lage tarieven’. SAM bestaat al ruim 40 jaar. Door de aantrekkelijke tariefstelling wil SAM zo veel  mogelijk kinderen en (jong)volwassenen laten ontdekken of ze musiceren leuk vinden en welk instrument bij ze past. Doordat SAM diverse instrumenten in verschillende maten verhuurt kunnen kinderen ook eenvoudig doorgroeien in het bespelen van een geliefd instrument.

 

SAM vindt dat alle kinderen de gelegenheid moeten krijgen om muziek te maken, daarom kunnen  kinderen die via het Jeugdfonds Sport en Cultuur in aanmerking komen voor gratis lessen, kosteloos gebruik maken van een instrument.

 

Om dit alles goed te kunnen besturen heeft SAM behoefte aan uitbreiding van haar bestuur. 

Ons bestuur bestaat momenteel uit vier enthousiaste bestuursleden: voorzitter, secretaris, penningmeester en een bestuurslid voor de diverse zaken rond de instrumenten. Het bestuur vergadert eens in de 6 weken in een informele sfeer op een in onderling overleg bepaald tijdstip.

 

Wij zoeken aanvulling in ons bestuur met iemand die affiniteit heeft met de muziekwereld in Haarlem e.o.. En, bij voorkeur, ook kennis heeft van en ervaring met (kwaliteit van) muziekinstrumenten, bijvoorbeeld doordat u zelf een instrument bespeelt of muziek doceert. Dit mede met het oog op het stimuleren van muziek maken, de hiermee samenhangende communicatie en PR vanuit onze stichting, en het contact met de coördinator verhuur van onze stichting..  

 

Wij zien uw reactie graag tegemoet via een mail aan: info@muziekfonds.nl. Of, misschien kent u iemand in uw netwerk die geïnteresseerd zou kunnen zijn. Wilt u deze oproep dan a.u.b. doorgeven.

 

Voor nadere informatie over SAM of vragen over de gevraagde deelname aan het bestuur van onze stichting, kunt u bellen naar onderstaand nummer of zie ook onze website: www.muziekfonds.nl.

 

Namens het bestuur,

 

Met vriendelijke groet,

Andreas Otto, voorzitter SAM

Mobiel nummer 06 53234230