Vacatures

Er zijn momenteel geen specifieke vacatures. Maar wij kunnen altijd hulp gebruiken bij het bekendmaken van onze dienst in Haarlem en wijde omgeving!

Vacatures

 

2. GEVRAAGD:  ‘Coördinator verhuur’ Stichting Algemeen Muziekfonds (SAM)

 

Stichting Algemeen Muziekfonds is een non-profitorganisatie met als doel ‘het maken van muziek voor iedereen toegankelijk te maken door het verhuren van vele soorten muziekinstrumenten tegen lage tarieven’. SAM bestaat bijna 45 jaar. Door de aantrekkelijke tariefstelling wil SAM zo veel mogelijk kinderen en (jong)volwassenen laten ontdekken of ze musiceren leuk vinden en welk instrument bij ze past. Doordat SAM diverse instrumenten in verschillende maten verhuurt kunnen kinderen ook eenvoudig doorgroeien in het bespelen van een geliefd instrument.

 

 Voor onze operationele activiteiten (instrumentenverhuur en -beheer ) zoeken wij een medewerker/coördinator op zzp-basis (marktconforme vergoeding) voor gemiddeld enkele uren per week.

 

Onze coördinator is vanuit haar/zijn centrale positie binnen SAM de 'spin in het web' en tegelijk 'manusje van alles':

  • u onderhoudt contacten met en verhuurt instrumenten aan (potentiële) huurders

  • u instrueert de huurders over gebruik en onderhoud van de instrumenten en de spelregels van SAM; u bent het 1e aanspreekpunt voor vragen en klachten.

  • u controleert geretourneerde instrumenten, o.a. op schade en neemt zonodig maatregelen. 

  • u verricht alle benodigde administratieve handelingen rond verhuur en beheer (ca.50% van uw tijd)

  • met leden van het bestuur neemt u deel aan evenementen (bijv. het Houtfestival of Open Dagen) om de zichtbaarheid van SAM te vergroten (zie de foto's op onze website).

 

SAM beschikt over 235 instrumenten van uiteenlopende aard en grootte. Gemiddeld worden er per seizoen zo’n 100 instrumenten verhuurd. Er zijn drukke en minder drukke perioden wat betreft de verhuur. Gemiddeld schatten wij de tijdsbesteding op enkele uren per week; u kunt zelf sturen wat betreft het maken van afspraken met huurders (bijv. voor ophalen van instrumenten en retourneren).

 

Bent u iemand met een sterke affiniteit met muziek en muziekinstrumenten en met allen die muziek willen leren maken? Heeft u goede communicatieve en sociale vaardigheden? En schept u plezier in het zorgvuldig afhandelen van de bijbehorende administratieve handelingen? Dan bent u degene die wij zoeken!

 

Wij zien uw sollicitatie graag tegemoet via een mail aan: info@muziekfonds.nl. Of, misschien kent u iemand in uw netwerk die geïnteresseerd zou kunnen zijn? Wilt u deze oproep dan a.u.b. delen of doorgeven?

 

Voor nadere informatie over SAM of vragen over de genoemde functie kunt u bellen naar onderstaand telefoonnummer of kijkt u op onze website: www.muziekfonds.nl.

 

Namens het bestuur,

 

Met vriendelijke groet,

Andreas Otto, voorzitter SAM

Mobiel nummer 06 53234230

2. GEVRAAGD:  ´Bestuurslid´ Stichting Algemeen Muziekfonds (SAM)

 

Stichting Algemeen Muziekfonds is een non-profitorganisatie met als doel ‘het maken van muziek voor iedereen toegankelijk te maken door het verhuren van vele soorten muziekinstrumenten tegen lage tarieven’. SAM bestaat al ruim 40 jaar. Door de aantrekkelijke tariefstelling wil SAM zo veel  mogelijk kinderen en (jong)volwassenen laten ontdekken of ze musiceren leuk vinden en welk instrument bij ze past. Doordat SAM diverse instrumenten in verschillende maten verhuurt kunnen kinderen ook eenvoudig doorgroeien in het bespelen van een geliefd instrument.

 

SAM vindt dat alle kinderen de gelegenheid moeten krijgen om muziek te maken, daarom kunnen  kinderen die via het Jeugdfonds Sport en Cultuur in aanmerking komen voor gratis lessen, kosteloos gebruik maken van een instrument.

 

Om dit alles goed te kunnen besturen heeft SAM behoefte aan uitbreiding van haar bestuur. 

Ons bestuur bestaat momenteel uit vier enthousiaste bestuursleden: voorzitter, secretaris, penningmeester en een bestuurslid voor de diverse zaken rond de instrumenten. Het bestuur vergadert eens in de 6 weken in een informele sfeer op een in onderling overleg bepaald tijdstip.

 

Wij zoeken aanvulling in ons bestuur met iemand die affiniteit heeft met de muziekwereld in Haarlem e.o.. En, bij voorkeur, ook kennis heeft van en ervaring met (kwaliteit van) muziekinstrumenten, bijvoorbeeld doordat u zelf een instrument bespeelt of muziek doceert. Dit mede met het oog op het stimuleren van muziek maken, de hiermee samenhangende communicatie en PR vanuit onze stichting, en het contact met de coördinator verhuur van onze stichting..  

 

Wij zien uw reactie graag tegemoet via een mail aan: muziekfonds@gmail.com. Of, misschien kent u iemand in uw netwerk die geïnteresseerd zou kunnen zijn. Wilt u deze oproep dan a.u.b. doorgeven.

 

Voor nadere informatie over SAM of vragen over de gevraagde deelname aan het bestuur van onze stichting, kunt u bellen naar onderstaand nummer of zie ook onze website: www.muziekfonds.nl.

 

Namens het bestuur,

 

Met vriendelijke groet,

Andreas Otto, voorzitter SAM

Mobiel nummer 06 53234230

Stichting Algemeen Muziekfonds

We hebben een vacature